Historie

Historie Domburg

Domburg is de oudste badplaats van Zeeland, tegelijk schilderachtig en rustig, maar ook een gerenommeerd kuuroord voor elite en kunstenaars. In 1984 bestond Domburg 150-jaar als badplaats. Maar de geschiedenis vertelt dat al ver voor 1834 Domburg als heel aantrekkelijk werd ervaren.

Historie Domburg

Maar de geschiedenis van Domburg gaat verder terug. In 1223 had het al stadsrechten verworven. Van de 15de tot het midden van de 16de eeuw leefden de inwoners van de haringvangst, de landbouw, veeteelt en jacht. De eerste toeristen, vooral dagjesmensen uit Middelburg, verschenen al in de 17de eeuw. Kwam in 1834 het toerisme werkelijk op gang, al in 1860 werd Domburg te klein om er al zijn bezoekers te huisvesten. Vaak was al voor het zomerseizoen alle beschikbare accommodatie volgeboekt. Het eerste strandpaviljoen verrees in 1837.

Historie Domburg

Dr. Mezger

Midden op 't Groentje staat het bronzen borstbeeld van Johann George Mezger, dat in september 1910 door 'zijn dankbare patiënten en vereerders' werd onthuld. De faam van Domburg als badplaats is zeker ook aan hem te danken. Deze arts paste eind vorige eeuw als eerste fysiotherapie toe. Dat hij goed was in zijn vak bewijst de naam die hij had in vorstelijke en adellijke kringen in Europa. Mede door zijn toedoen kwam in 1870 de genezing tot stand van de zieke prins Willem, zoon van koning Willem III. Dr. Mezger had dan ook niet voor niets de bijnaam 'Vorstenwrijver'. In Domburg liet Dr. Mezger de Villa Irma bouwen, waar hij veel van zijn vorstelijke en adellijke patiënten ontving. De gasten zelf logeerden voornamelijk in het Badhotel, Schuttershof of in Hotel de l'Europe.

Historie Domburg

Nehalennia

In Domburg is er een hotel, een straat, een beeld en het duingebied Nehalennia. Ze zijn vernoemd naar een plaatselijke godin uit de Romeinse tijd.
In deze tijd beloofden handelaren om na een behouden vaart over de wereldzeeën bij terugkomst een offer te brengen aan de Zeeuwse godin Nehalennia. Daarbij lieten zij in de Domburgsetempel een stenen gedenkschrift na om de godin die hen geholpen had te bedanken.

Historie Domburg

Aan het einde van de derde eeuw na Chr. steeg de zeespiegel en Zeeland kwam onder water te staan. Het gebied werd onbewoonbaar en de Nehalenniatempel zonk weg (letterlijk, maar ook in de vergetelheid). Om ruim eeuwen later, op 5 januari 1647, weer boven te komen. Toen kwamen er onder het duinzand bij Domburg verschillende van de gedenkschriften weer te voorschijn en werd Nehalennia weer ontdenkt.

De badplaats

Zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog onderbraken de bloeiperioden van Domburg als badplaats. Na de Tweede Wereldoorlog was er van Domburg weinig meer over dan puin en zwaar beschadigde gebouwen, overspoeld door het zoute water. De wederopbouw werd snel ter hand genomen, zodat er in 1948 alweer 3271 badgasten konden worden geteld. Uiteraard ontbraken daarbij toen de Duitsers. Maar ook die lieten niet lang op zich wachten. Vanaf de jaren vijftig zijn het vooral de Duitse toeristen die Domburg bevolken.

Een in 1867 verschenen rapport van de Afdeling Zeeland der Ned. Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunde, getiteld 'Iets over Domburg en zijn badinrichting', geeft de situatie van toen helder weer: '...het nieuw opgerichte zeebad van Domburg, zou door de natuurlijke ligging, toestand van het strand, gehalte van water en aan de andere kant onder de beste en wat de inrichting voor verpleging aangaat, onder de aanbevelenswaardigste gerangschikt mogen worden.'

Daar is eigenlijk nog niets in veranderd; de infrastructuur mag dan wat zijn aangepast, de accommodaties verbeterd, rustiek is het er nog steeds. Rustig is misschien een te groot woord, maar Domburg is nog steeds een badplaats met karakter of is allure wellicht een beter woord?

Toerisme vormt voor Domburg tegenwoordig de belangrijkste bestaansbron. Het behoort tot de meest bezochte badplaatsen van Nederland. Hele straten van dit kleine badplaatsje worden jaarlijks verhuurd aan de toestromende bezoekers die er graag hun vakantie doorbrengen. Zelfs de landbouwbedrijven pikken hun graantje mee in de vorm van mini campings, het zogenaamde kamperen bij de boer. Fietsenverhuur, strandpaviljoens, hotels, pensions, vakantiebungalows, gezellige terrassen, winkeltjes, het is er allemaal daar in Domburg.